Bezděkov nad Metují Prapor obce Obecní znak

Obec Bezděkov nad Metují leží v severovýchodních Čechách přibližně v půli trasy z Náchoda do Broumova. Nedaleko se nacházejí města Police nad Metují a Hronov (viz mapka dole). Obec založená roku 1241 leží na náhorní plošně nad údolím řeky Metuje v nadmořské výšce necelých 500m. Z Bezděkova se nám naskytují pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe - hlavně vrcholy Bor a Hejšovina, oba s pěknými skalními městy), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. Dominantou obce je barokní kostel sv. Prokopa(průčelí, bok, okolí). Byl postaven v letech 1724-1727 podle projektu K. I. Dientzenhofera. Na posvícení 24.10.1999 byl do kostela slavnostně instalován nový zvon o hmotnosti překračující 500kg, finanční prostředky byly získány veřejnou sbírkou. Ještě téhož roku byly nainstalovány rekonstruované hodiny. Zvon poprvé zvonil 1.1.2000 a od té doby zvoní každou hodinu a večer klekání. Další zajímavostí obce jsou studny, zvané „Haltýře“ či „Džbery“, z roku 1862. Dvě(1, 2)se nacházejí v horní části obce zvané Draha a třetí nalezneme v Kalaboně. Všechny studny byly roku 2000 rekonstruovány. V Kalaboně stojí původní roubené chalupy, a pod Bezděkovem - na Mýtě, se nachází v nedávné době rekonstruovaný hotel Na Mýtě a hned vedle Hospoda na Mýtě. Kousek nad hotelem nalezneme bývalý pískovcový lom. Na území Bezděkova nad Metují se nachází i vlakové nádraží(1, 2, 3), které se ale jmenuje Police nad Metují. V centru obce se nachází Vojtěchovo pohostinství. Na území obce nalezneme 2 větší rybníky - jeden se nachází na Drahách, je u něj původní hasičská zbrojnice, která již svůj účel neplní a také lavička k posezení pro turisty, kteří kolem procházejí po Cestě Aloise Jiráska. Druhým rybníkem je Panský rybník ve střední části obce. Nedávno bylo odstraněno bahno a rákosí a vysazeny ryby. Nedaleko se nachází bývalý Panský Dvůr.

V obci se nachází Základní a mateřská škola(průčelí, vchod). Leží hned vedle kostela. Bohužel ale z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V budově školy je obecní knihovna a veřejný internet.

V obci působí místní skupina ČČK, pořádající Dětský karneval a další akce, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov, která i přes svůj název není členem Sokolské obce. TJ Sokol se účastní soutěží vesnických TJ a sama je pořadatelem některých těchto akcí. Nejznámější akcí je každoročně pořádaný pochod okolím Bezděkova - Bezděkovský Šmajd. Obec má též SDH, který v roce 2006 oslavil 125let své existence. Hasičská zbrojnice je částí budovy obecního úřadu. V obci také působí hudební skupina BTK.

K internetu se lze v obci kromě pevné linky a mobilního telefonu připojit také k jednomu ze tří poskytovatelů bezdrátového připojení: eXtra-net, Náchod.NET a Rudolfnet.

Historie

Počátek 13. století - první osídlení oblasti
1241 - údajné založení obce
1406 - první písemná zmínka o obci
1724-29 - stavba kostela sv. Prokopa
1784 - založena 1. škola
1789 -postavena 1. dřevěná školní budova
1849 - Bezděkov se stal rovnoprávnou samostatnou obcí
1857, 1862 - postaveny studny(Haltýře) v Kalabonu a na Drahách
1863 - postavena budova školy na nynějším místě, 1873 - přidáno patro
1872 - založen ochotnický spolek Tyl
1881 - založen SDH
1873 - výstavba železniční trati Choceň - Broumov
1904-1906 - vyvrtána studna u školy s větrným čerpadlem, později zrušena
1908 - založena tělovýchovná jednota Sokol
1914-1918 - 1. světová válka, zastaven rozvoj obce
1920 - do obce zaveden elektrický proud
1921 - úředním názvem obce se stal Bezděkov nad Metují
1922 - postaven památník obětem války na návsi
1925-29 - výstavba vodovodu
1930 - postavena hasičská zbrojnice na Drahách
1939-45 - 2. světová válka
1957 - ustanoveno JZD
1972 - postavena tělocvična
1977 - zavřena škola, dojíždění do Machova
1982 - postavena prodejna potravin
1985 - obec připojena k Polici nad Metují
1990 - obec opět samostatná, otevřena škola
          - k budově přistavěna hasičská zbrojnice, prostor nad ní využit jako veřejná jídelna
1992-94 - opraven hřbitov
1994 - provedena generální oprava školy a školky, zahájeno stravování v jídelně v budově OÚ
1997-98 - plynofikace obce
1999 - rekonstrukce věžních hodin, veřejná sbírka na zvon - zakoupen zvon o váze 530kg v hodnotě 264 600Kč
24.10.1999 - svěcení zvonu
20.6.2000 - schválen obecní prapor a znak
24.10.2000 - svěcení praporu a znaku

- údaje čerpány z knihy „Jak šly dějiny Bezděkovem nad Metují“ vydané u příležitosti 600let od 1. písemné zmínky

Poloha obce

- kliknutím na mapku zobrazíte podrobnou mapu

Mapka

Fotografie Bezděkova

Fotografie k článku a nejen ty naleznete zde

Fotografie na oficiálním webu obce

Fotografie Bezděkova z přípojného bodu Wi-Fi společnosti Náchod.net

Odkazy

Oficiální web obce

Základní info o obci

Info na serveru turistika.cz

Info o hotelu na Mýtě

Web ZŠ Police nad Metují


Místní brusírna skla

Terova - výrobce plastových bazénů, žump, septiků apod.

Doldy - výrobce ruksaků

 

GeoURL RSS kanál
Počítadlo
Designed by oBzB 2006-2007